Stichting JAR2023-04-26T19:02:23+00:00

Doelstelling en bestuur


Het doel van de Stichting JAR, op basis van de (gewijzigde) statuten, is vermogen te genereren en vervolgens beschikbaar te stellen voor “ideeën en initiatieven op het gebied van kunst en cultuur, die bijdragen aan de betekenis en nieuwe ontwikkeling van het oude Noorder Dierenpark voor de samenleving”.

In 1990 ontvingen Jaap en Aleid Rensen de Nieuwsblad van het Noorden-prijs. Aan deze prijs was onder meer een geldbedrag van 25.000 gulden verbonden. Dit werd ondergebracht in een stichting met de naam ‘Het Jaap en Aleid Rensen Fonds’, de huidige stichting JAR.

Het vermogen van de stichting is in de loop der jaren gegroeid door giften en donaties van trouwe abonnees van het Noorder Dierenpark en vele anderen.

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting en bewaakt de ideële doelstelling van de stichting, in lijn met het gedachtegoed van Jaap en Aleid Rensen.

Het bestuur bestaat uit Nynke Houwing (voorzitter), Bean Schukken (penningmeester), Karin Ouwerkerk (secretaris), Inus Haasken en Wimjoost Licht. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, anders dan een vergoeding voor gemaakte kosten.

Weer leven in de tuin


(Stichting Jaap en Aleid Rensen stelt geld beschikbaar 
voor activiteiten in de oude dierentuin.)

Hij loopt in het verdwenen paradijs.
De wolf speelt niet meer met het jonge lam.
Geen reiziger eet er zijn boterham,
geen vogel stoort de stilte met gekrijs.

De oude bomen staan verstijfd en kaal.
De vrieskou heeft het leven uitgeblust.
De speeltuin ligt in ongekende rust.
Verdwenen lijkt het grote ideaal.

Maar dan voelt hij de creatieve geest,
die hen voortdurend stuurde door de tijd
en waardevol voor beiden is geweest.

Een nieuwe lente kleurt het grastapijt.
Het stadshart viert het frisse voorjaarsfeest.
‘Wij brengen leven in de tuin, Aleid.’

© Bertus Beltman