Giften en donaties2018-04-09T10:19:56+00:00

Uw bijdragen zijn welkom


Bewaart u ook mooie herinneringen aan het Noorder Dierenpark? Kon u uren staan kijken bij de ijverige mierenkolonies? Zat u vaak op het bankje bij de savanne? Of nam u uw (klein)kinderen mee naar het Biochrono?

Veel trouwe abonnees van het Noorder Dierenpark hebben de afgelopen jaren bijdragen gegeven aan Stichting JAR, omdat zij het park een warm hart toedragen. Nu is het Noorder Dierenpark geen thuis meer voor de dieren. Maar het prachtige tuinpark met monumentale bomen en gevarieerde structuur blijft.

En ook het karakter en de maatschappelijke waarde van het park kunnen behouden blijven.

Vindt u dit ook belangrijk? Uw gift of donatie is zeer welkom! De stichting JAR is een wettelijk erkend ideëel doel en per 1 januari 2017 als culturele ANBI ingeschreven in het ANBI-register. Daarom zijn giften, die mogen worden verhoogd met een factor 1,25, tot een bepaald bedrag belastingvrij. U vindt hier meer informatie. U kunt uw bijdrage storten op NL33 ABNA 0561469237.

Het RSIN nummer van de stichting JAR is 8036.49.678