Prijsvraag groot succes!!

Wat is er veel belangstelling geweest voor de prijsvraag! Er waren 45 inzendingen. Een signaal dat de invulling van het Rensenpark echt leeft en de aandacht heeft. Een onafhankelijke jury, samengesteld uit vier deskundige juryleden, heeft alle inzendingen bekeken. En is gekomen tot vijf nominaties. Alle vijf genomineerden hebben inmiddels bericht gekregen en zijn uitgenodigd hun idee verder persoonlijk toe te lichten. Dat biedt de mogelijkheid aan de jury om dan de beste ideeën te bekronen met een prijs. De gemeente kijkt mee met de benoeming van de winnaars, om te toetsen of de ideeën ook goed passen bij de beoogde inrichting van het Rensenpark. Daarna worden alle inzendingen tentoongesteld zodat iedereen ze kan zien en er ook een publieksprijs kan worden uitgereikt aan één van de inzendingen. Tot slot gaan we, de gemeente, de winnaar én de stichting, gezamenlijk verkennen of het idee ook echtte realiseren is. Want dat zou natuurlijk het allermooist zijn!

2018-07-20T14:33:57+00:00