Indienen ideeën voor prijsvraag nu mogelijk

De Stichting Jaap en Aleid Rensen (Stichting JAR) nodigt inwoners van de gemeente Emmen uit deel te nemen aan een ideeënprijsvraag voor het Rensenpark.

Ook mensen die geen inwoner zijn van Emmen, maar die zich verbonden voelen met het oude Noorderdierenpark, kunnen deelnemen.
De prijsvraag wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Emmen.

We zijn op zoek naar oorspronkelijke en creatieve ideeën op het gebied van landschap, kunst en cultuur die de ontwikkeling van het Rensenpark versterken.

Het kan gaan over inrichting en/of over activiteiten.

Vanaf donderdag 3 mei kunnen deelnemers zich gratis inschrijven voor deelname via de website van de Stichting www.stichtingjar.nl

Tot en met vrijdag 1 juni kunnen de ideeën per mail worden gezonden aan de Stichting via info@stichtingjar.nl

Begin juni bepaalt een onafhankelijke jury welke inzendingen genomineerd worden voor een prijs.

De genomineerden worden medio juni uitgenodigd hun idee toe te lichten voor de jury.

De eerste prijs bestaat uit een geldbedrag van € 5000,- plus een inspanning van gemeente en Stichting JAR om het idee te realiseren
Vanaf medio juli zullen de genomineerde inzendingen worden tentoongesteld in het park en zal ook nog een publieksprijs worden bepaald.

Alle voor de prijsvraag benodigde informatie staat vanaf 3 mei op www.stichtingjar.nl. Ook het reglement voor deelname is daar te vinden.
Vragen kunnen worden gesteld via de mail info@stichtingjar.nl

2018-05-10T20:18:19+00:00